اخبار

  • نحوه unistall کردن برنامه پنجشنبه ۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۷
    در صورتی که برنامه شما با این پیغام" خطا در ارتباط با دیتابیس" مواجه شد. معنی آن این است. که شما برنامه را دوبار نصب کرده اید. برای حل مشکل، مطابق با دستورالعمل، ابتدا برنامه را unistall " از نصب خارج کردن" نمایید و سپس برنامه را دوباره نصب کنید. برای دریافت دستوالعمل بر روی گزینه مقابل کلیک کنید.  ...