• کمک درسی
  • ابتدایی
   • متوسطه اول
    • متوسطه دوم
    چراغ جادو ششم- گام به گام ششم لوح برتر- 9 کتاب در یک کتاب

    موضوع: ابتدایی


    880,000ریال
    نکات طلایی برای والدین

    موضوع: ابتدایی

    150,000
    120,000ریال
    32 استان لوح برتر معروف به ربات باهوش ششم - به همراه نرم افزار آزمون ساز رایگان

    موضوع: ابتدایی

    950,000
    855,000ریال
    هوش برتر ششم- جدید- ویژه آزمون تیزهوشان پایه ششم- به همراه نرم افزار آزمون ساز رایگان

    موضوع: ابتدایی

    1,100,000
    990,000ریال
    کار و تمرین + 500 تست ریاضی چهارم

    موضوع: ابتدایی


    530,000ریال
    نرم افزار های انتشارات
    بسته نرم افزار آزمون ساز ربات باهوش ششم یا 32 استان لوح برتر (تیزهوشان و نمونه دولتی ششم)
    300,000
    270,000ریال
    بسته نرم افزار آزمون ساز فوق پیشرفته اسمارت ریاضی نهم/ آموزش ریاضی پیشرفته رباضی تیزهوشان ونمونه دولتی نهم
    300,000
    270,000ریال
    بسته نرم افزار آزمون ساز ایکیوسان هفتم
    300,000
    270,000ریال
    بسته نرم افزار آزمون ساز فوق پیشرفته ایکیوسان هشتم
    300,000
    270,000ریال
    بسته نرم افزار آزمون ساز فوق پیشرفته هوش برتر ششم
    300,000
    270,000ریال
    بسته نرم افزار آزمون ساز فوق پیشرفته هوش برتر نهم
    300,000
    270,000ریال
    بسته نرم افزار آزمون ساز 32 استان نهم لوح برتر 1397 - بارگذاری نرم افزار از دی 1399
    300,000
    270,000ریال
    بسته نرم افزار آزمون ساز 32 استان نهم لوح برتر 1400 - بارگذاری نرم افزار از اول دی 1399
    300,000
    270,000ریال
    نرم افزارآزمون ساز تیزهوشان و نمونه دولتی جامع نهم - ایکیوسان نهم
    300,000
    270,000ریال
    راه های ارتباطی

    66971970 66971804 021-66175053
    پشتیبانی نرم افزار داخلی 1
    واحد فروش و حسابداری داخلی 2 و 3
    مدیریت و جذب کتاب فروشی ها داخلی 4 یا خط مستقیم 66972478
    ارسال فکس داخلی 5

    آدرس: تهران میدان انقلاب خیابان وحید نظری بین خیابان 12 فروردین و فخر رازی کوچه فرزانه پلاک 10 طبقه 4

    سامانه دریافت و ارسال پیامک:30005364000536

    Lohebartar@gmail.com