• کمک درسی
    • ابتدایی
      • متوسطه اول
        • متوسطه دوم
        • مذهبی
          • قرآن کریم
          • دانشگاهی
            • پزشکی
              • مدیریت و بیمه
                • روانشناسی و علوم تربیتی
                • عمومی
                  • روانشناسی
                    • بازی‌های آموزشی
                      • صنایع دستی
                      فست بوک ریاضی دهم ویژه رشته های تجربی و ریاضی - آموزش سریع، آسان و کامل

                      موضوع: متوسطه دوم

                      1,980,000
                      1,782,000ریال
                      فست بوک حسابان (1) پایه یازدهم

                      موضوع: متوسطه دوم

                      1,780,000
                      1,602,000ریال
                      آرایه های ادبی دهم، یازدهم و دوازدهم کلیه رشته ها

                      موضوع: متوسطه دوم

                      700,000
                      490,000ریال
                      راه های ارتباطی

                      66971970 66971804 021-66175053
                      پشتیبانی نرم افزار داخلی 1
                      واحد فروش و حسابداری داخلی 2 و 3
                      مدیریت و جذب کتاب فروشی ها داخلی 4 یا خط مستقیم 66972478
                      ارسال فکس داخلی 5

                      آدرس: تهران میدان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخررازی، خیابان وحید نظری، بین فخر رازی و 12 فروردین کوچه فرزانه پلاک 10

                      سامانه دریافت و ارسال پیامک:30005364000536

                      Lohebartar@gmail.com