نرم افزارهای انتشارات / برنامه اتصال از راه دور به رایانه Ammyy admin (رایگان)

برنامه اتصال از راه دور به رایانه Ammyy admin (رایگان)

حجم نرم افزار رایانه: 335544320

حجم نرم افزار موبایل:

قیمت: 0 ریال

دانلود نرم افزار رایانه نسخه()

این نرم افزار به ما اجازه می دهد تا از راه دور بتوانیم  نرم افزار آزمون ساز را بر روی کامپیوتر شما را تنظیم کنیم.

راه های ارتباطی

66971970 66971804 021-66175053
پشتیبانی نرم افزار داخلی 1
واحد فروش و حسابداری داخلی 2 و 3
مدیریت و جذب کتاب فروشی ها داخلی 4 یا خط مستقیم 66972478
ارسال فکس داخلی 5

آدرس: تهران میدان انقلاب خیابان کارگر جنوبی بین لبافی نژاد و جمهوری پلاک 1213

سامانه دریافت و ارسال پیامک:30005364000536

Lohebartar@gmail.com