عضویت در باشگاه دبیران انتشارات لوح برتر

اطلاعات فردی
اطلاعات مدرسه ی اصلی
سهم فعالیت شما در این مدرسه
اطلاعات آموزشگاه علمی آزاد
تألیفات
همکاری با انتشارات لوح برتر( در صورتی که تمایل به تألیف کتاب دارید کادر زیر را تکمیل کنید)
کتاب های درخواستی برای اهدا

راه های ارتباطی

66971970 66971804 021-66175053
پشتیبانی نرم افزار داخلی 1
واحد فروش و حسابداری داخلی 2 و 3
مدیریت و جذب کتاب فروشی ها داخلی 4 یا خط مستقیم 66972478
ارسال فکس داخلی 5

آدرس: تهران میدان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخررازی، خیابان وحید نظری، بین فخر رازی و 12 فروردین کوچه فرزانه پلاک 10

سامانه دریافت و ارسال پیامک:30005364000536

Lohebartar@gmail.com