• کمک درسی
  • ابتدایی
   • متوسطه اول
    • متوسطه دوم
    چراغ جادو ششم- گام به گام ششم لوح برتر- 9 کتاب در یک کتاب

    موضوع: ابتدایی


    580,000ریال
    هوش برتر نهم - استعداد تحلیلی آزمون تیزهوشان پایه نهم - به همراه نرم افزار آزمون ساز رایگان

    موضوع: متوسطه اول

    250,000
    225,000ریال
    کار و تمرین ریاضی هفتم

    موضوع: متوسطه اول

    580,000
    406,000ریال
    32 استان لوح برتر معروف به ربات باهوش ششم - به همراه نرم افزار آزمون ساز رایگان

    موضوع: ابتدایی

    850,000
    680,000ریال
    آرایه های ادبی دهم، یازدهم و دوازدهم کلیه رشته ها

    موضوع: متوسطه دوم

    250,000
    175,000ریال
    نکات طلایی برای والدین

    موضوع: ابتدایی

    100,000
    80,000ریال
    آزمایش های جذاب و کاربردی علوم تجربی هفتم، هشتم ونهم

    موضوع: متوسطه اول

    250,000
    225,000ریال
    فست بوک ریاضی دهم ویژه رشته های تجربی و ریاضی - آموزش سریع، آسان و کامل

    موضوع: متوسطه دوم

    590,000
    531,000ریال
    نرم افزار های انتشارات
    اسمارت نهم/ آموزش ریاضی پیشرفته رباضی تیزهوشان ونمونه دولتی نهم
    250,000
    225,000ریال
    نرم افزار آزمون ساز ایکیوسان هفتم
    250,000
    225,000ریال
    نرم افزار آزمون ساز ایکیوسان هشتم
    250,000
    225,000ریال
    نرم افزارآزمون ساز ربات باهوش ششم یا 32 استان لوح برتر (تیزهوشان و نمونه دولتی ششم)
    250,000
    225,000ریال
    آزمون ساز استعداد تحلیلی - هوش (هوش برتر نهم)
    250,000
    225,000ریال
    آزمون ساز هوش برتر ششم ویژه آزمون تیزهوشان پایه ششم
    250,000
    225,000ریال
    نرم افزارآزمون ساز تیزهوشان و نمونه دولتی جامع نهم - ایکیوسان نهم
    250,000
    225,000ریال
    راه های ارتباطی

    66971970 66971804 021-66175053
    پشتیبانی نرم افزار داخلی 1
    واحد فروش و حسابداری داخلی 2 و 3
    مدیریت و جذب کتاب فروشی ها داخلی 4 یا خط مستقیم 66972478
    ارسال فکس داخلی 5

    آدرس: تهران میدان انقلاب خیابان کارگر جنوبی بین لبافی نژاد و جمهوری پلاک 1213

    سامانه دریافت و ارسال پیامک:30005364000536

    Lohebartar@gmail.com