• کمک درسی
    • ابتدایی
      • متوسطه اول
        • متوسطه دوم
        • مذهبی
          • قرآن کریم
          • دانشگاهی
            • پزشکی
              • مدیریت و بیمه
                • روانشناسی و علوم تربیتی
                • عمومی
                  • روانشناسی
                    • بازی‌های آموزشی
                      • صنایع دستی
                      کاربرد آمار در تحلیل داده‌های پژوهشی

                      موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی

                      2,400,000
                      2,160,000ریال
                      راهنمای عملی مشاوران مدارس

                      موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی

                      770,000
                      693,000ریال
                      راه های ارتباطی

                      66971970 66971804 021-66175053
                      پشتیبانی نرم افزار داخلی 1
                      واحد فروش و حسابداری داخلی 2 و 3
                      مدیریت و جذب کتاب فروشی ها داخلی 4 یا خط مستقیم 66972478
                      ارسال فکس داخلی 5

                      آدرس: تهران میدان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخررازی، خیابان وحید نظری، بین فخر رازی و 12 فروردین کوچه فرزانه پلاک 10

                      سامانه دریافت و ارسال پیامک:30005364000536

                      Lohebartar@gmail.com