• کمک درسی
  • ابتدایی
   • متوسطه اول
    • متوسطه دوم
    خان هفتم ریاضی

    موضوع: متوسطه اول

    550,000
    385,000ریال
    کار و تمرین ریاضی هفتم

    موضوع: متوسطه اول

    580,000
    406,000ریال
    هوش برتر نهم - استعداد تحلیلی آزمون تیزهوشان پایه نهم - به همراه نرم افزار آزمون ساز رایگان

    موضوع: متوسطه اول


    250,000ریال
    آزمایش های جذاب و کاربردی علوم تجربی هفتم، هشتم ونهم

    موضوع: متوسطه اول

    250,000
    225,000ریال
    بهشت ریاضی هشتم

    موضوع: متوسطه اول

    650,000
    585,000ریال
    بوک آزمون علوم تجربی نهم

    موضوع: متوسطه اول

    550,000
    495,000ریال
    اسمارت نهم - آموزش پیشرفته ریاضی تیزهوشان و نمونه دولتی نهم

    موضوع: متوسطه اول

    750,000
    675,000ریال
    بوک آزمون ریاضی هفتم

    موضوع: متوسطه اول

    210,000
    168,000ریال
    نرم افزار های انتشارات
    نرم افزارآزمون ساز ربات باهوش ششم یا 32 استان لوح برتر (تیزهوشان و نمونه دولتی ششم)
    250,000
    225,000ریال
    اسمارت نهم/ آموزش ریاضی پیشرفته رباضی تیزهوشان ونمونه دولتی نهم
    250,000
    225,000ریال
    نرم افزار آزمون ساز ایکیوسان هفتم
    250,000
    225,000ریال
    نرم افزار آزمون ساز ایکیوسان هشتم
    250,000
    225,000ریال
    آزمون ساز هوش برتر ششم ویژه آزمون تیزهوشان پایه ششم
    250,000
    225,000ریال
    آزمون ساز استعداد تحلیلی - هوش (هوش برتر نهم)
    250,000
    225,000ریال
    نرم افزارآزمون ساز تیزهوشان و نمونه دولتی جامع نهم - ایکیوسان نهم
    250,000
    225,000ریال
    راه های ارتباطی

    66971970 66971804 021-66175053
    پشتیبانی نرم افزار داخلی 1
    واحد فروش و حسابداری داخلی 2 و 3
    مدیریت و جذب کتاب فروشی ها داخلی 4 یا خط مستقیم 66972478
    ارسال فکس داخلی 5

    آدرس: تهران میدان انقلاب خیابان وحید نظری بین خیابان 12 فروردین و فخر رازی کوچه فرزانه پلاک 10 طبقه 4

    سامانه دریافت و ارسال پیامک:30005364000536

    Lohebartar@gmail.com